Welkom in Noordeland

Ecodorp Noordeland is een initiatief om een Ecodorp te ontwikkelen in een landelijkeomgeving in Noord- Oost Nederland. Centraal staan veerkracht, diversiteit en het opbouwen van een rijk web aan verbindingen. Er wordt gewerkt aan een locatie in de Gemeente Vlagtwedde. Nu we medewerking hebben van de gemeente en de provincie, wordt er gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. We gaan een inspirerende woonvorm creëren voor op termijn 50-100 personen, met ecologische duurzame huizen en woonunits, diverse collectieve voorzieningen waaronder bedrijfs- en kantoorruimten voor (lokale) economische bedrijvigheid, tuinen en een voedselbos. Zo willen we een bijdrage leveren aan manieren van wonen en werken die meer in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving en houdbaar zijn voor de toekomst. Binnen ons initiatief is er ruimte voor mensen die zich willen aansluiten. Ook mensen die ons willen ondersteunen met specifieke deskundigheid zijn van harte welkom.

 
Onze visie op samenleven

Sociale verbinding

Op Noordeland is volop ruimte voor samenzijn en samenwerken. Gemeenschapszin ontstaat wanneer mensen uit vrije wil zinvolle dingen samen doen. Doel is een woonomgeving te creëren waar vanuit het hart geleefd wordt in het hier en nu. Zorg voor de omgeving, de dieren en de mensen vloeien voort uit deze intentie. In samen te creëren verbanden kunnen we elkaar aanvullen, elkaars kwaliteiten vieren en onszelf blijven ontwikkelen als mens. We focussen op wat er is in plaats van op tekorten. De basis blijft het individu dat zich gesteund weet door de gemeenschap om het eigen levenspad te gaan.

Lokale economie

Het runnen van eigen bedrijven van verschillende aard op het terrein wordt gestimuleerd om wonen en werken met elkaar te verbinden. De bedrijfsmatige activiteiten die plaats hebben passen bij de omgeving en binnen de visie van het project, waarbij kleinschaligheid, ambachtelijkheid, gebruik van lokale hulpbronnen en lokale en regionale samenwerking leidende principes zijn. Het project streeft naar zinvolle participatie in de werkzaamheden op het terrein door alle bewoners, om het even of het om betaalde of onbetaalde activiteiten gaat.

Ecologische duurzaamheid

We creëren een leefgemeenschap waarin het leven gebaseerd zal zijn op een gezonde, natuurlijke, niet-vervuilende en duurzame leefstijl. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke kringlopen, gerecyclede materialen met een minimaal gebruik van energie. In onze keuzes geven we prioriteit aan het gebruik van natuurlijke en lokale bronnen. De verwevenheid van eventueel aanwezige bebouwing en de natuurlijke omgeving blijft behouden of wordt versterkt, evenals de natuurwaarde van de omgeving. Er zal een balans zijn tussen wat van de aarde genomen en wat teruggegeven wordt.

Verbind u met Noordeland

Samengevat

cirkel

     

Wij zijn een divers gezelschap van 10 volwassenen met een uitgebreid netwerk en een concreet plan.

  • Organisch groeimodel: beginnend met 3 hectare en 20 personen op termijn doorgroeiend tot een oppervlakte van 20 hectare met 75-100 bewoners
  • Versterken van de sociale structuur: zorg voor elkaar en de natuur, gezamenlijke voorzieningen en gelijkwaardige en transparante besluitvorming (sociocratie)

Met het initiatief Noordeland willen wij een alternatief ontwikkelen voor de leegloop en vergrijzing van het platteland en voor locaties met een bestemmingsvraagstuk, daarbij een inspirerend voorbeeldproject worden van allure en met een duurzame uitstraling. We zijn op zoek naar personen en organisaties die ons verder kunnen helpen bij het realiseren van deze ambitie. Graag komen we met u in gesprek.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt Noordeland op verschillende manieren ondersteunen:

  • Als vrijwilliger
  •  Als vriend / donateur
  • Als aspirantbewoner
  • Als investeerder in duurzaam beheerde grond en gebouwen
  •  Als expert
Neem contact op voor meer informatie
Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En blijf op de hoogte over de laatste stand van zaken.

Contact

Contactformulier

Voor vragen en opmerkingen kun je contact met ons opnemen via onderstaand formulier. Binnen 1-2 dagen ontvang je een reactie.


Uw naam (verplicht veld)

Uw e-mail (verplicht veld)

Onderwerp

Berichttekst


Postadres: Ecodorp Noordeland Oringerbrink 111 7812 JT Emmen